הגלריה הלאומית | לונדון

דייגו ולסקס, ונוס מתבוננת במראה