גלריית אופיצ'י | פירנצה

סנדרו בוטיצ'לי, הולדת ונוס