היצירות הכי אלימות

אלימות ותוקפנות חזותית בתיאורי מלחמות, אסונות, שדים ומפלצות