היצירות שהיטלר הכי שנא

מה היו היצירות שהפחידו את היטלר ומדוע בחר להציג אותן בגרמניה