היצירות הכי נגנבות

אילו יצירות מפורסמות נגנבו ומי גונב יצירות שאי אפשר למכור