היצירות הכי מזויפות

מיהם הזייפנים המפורסמים בעולם האמנות ואילו יצירות זייפו